ม่านจีบม่านจีบ เป็นม่านที่มาตรฐาน ดูเรียบร้อย สามารถตกแต่ง ที่อยู่อาศัยเข้ากับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอนโด บ้านเดี่ยว ก็ดูดีเข้ากันอย่างลงตัว โดยมีเอกลักษณ์ที่การจับจีบข้างบนของผ้าม่านเป็น3จีบเล็กๆ สามารถใช้งานร่วมกับรางโชว์ หรือ รางอูลมิเนียมที่เก็บไม่เห็นรางก็ได้