ม่านพับ
เป็นม่านที่นิยมใช้เมื่อต้องการม่านเป็นแนวตั้งของประตู หรือหน้าต่างบานที่มีขนาดเล็กและอยู่ติดๆกันหลายบาน สามารถเปิดเฉพาะบานที่ต้องการได้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นการพับของม่านมีลักษณะเป็นชั้นๆขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนทำให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้บ้านดูโล่งกว่า เข้ากับบ้านสมัยใหม่